Pipe Major Johnny Noels
Pipe Major Johnny Noels met de Wallace Clan tartan

De Wallace Pipe band wordt opgericht in oktober 1998 onder leiding van Pipe Major Johnny Noels. Een aantal leden waren afkomsting van andere bands en hadden hun kunnen reeds bewezen.

Bij de keuze van de naam van de band werd er gekeken naar de rijke en roemruchtige geschiedenis van Schotland.  William Wallace was een 13de - 14de eeuwse volksheld die streed voor een onafhankelijk Schotland tegen het Britse Koningshuis.  Het Schotland dat hij betrachtte zou volledige vrijheid en gelijkheid garanderen voor zijn inwoners.  De oprichters konden dergelijke waarden wel apprecieren, en bijgevolg was de naam van de band gekozen. 

Men hield er echter aan de naam niet zomaar te gebruiken.  Per briefwisseling werd The Wallace Trust in Schotland om toestemming te vragen een doedelzakband op te richten in hun naam.  Seoras Wallace, de Clan Chief en Chief Executive van The Wallace Trust liet in een persoonlijk schrijven weten dat hij dit een nobel initiatief vond.  Met veel genoegen stond hij toe de naam Wallace te gebruiken.  Met zijn toestemming heet onze doedelzakband "The Wallace Pipe Band", dragen we de Red Wallace Tartan en voeren we hetzelfde motto als de Clan Wallace in Schotland, namelijk "Pro Libertate" (voor vrijheid).

De eerste repetities van de band vonden plaats in Meerhout en Laakdal.  Het gemoedelijke en familiale karakter van de band, die uit ongeveer 20 leden bestond, stond centraal.  Er werden verschillende optredens opgeluisterd in binnen- en buitenland.

Pas in 2004 werden de statuten van The Wallace Pipe Band neergelegd bij de griffie.  Vanaf dat moment is The Wallace Pipe band ook officieel een VZW. 

Tom Noels
Tom Noels, Pipe Major sinds 2005

In 2005 nam Tom Noels de leiding over van Johnny.  Jan Deroover werd aangesteld als Pipe Sergeant.  Tom had grote ambities voor de Wallace Pipe Band en wou met hen die er zin in hadden deelnemen aan competities.  Sindsdien neemt de band deel aan verschillende competities in Belgie, Duitsland en Nederland.

Eind 2015 kwam Yannick Vanhoolst bij de band en nam de positie van Leading Drummer over van Ingrid Huysmans. Net zoals Tom hoopt Yannick ook het Drum Corps naar een hoger niveau te tillen. Ze zijn al aardig op weg en komen al in de buurt van podiumplaatsen op competities.

In 2016 gaf Jan Deroover de fakkel van Pipe Sergeant door aan Jill Alexandre en Stefaan Maertens.

Doorheen de jaren is het aantal leden gestegen naar 50, steeds met een gezonde mix van Pipers, drummers en highland dancers.  De gemiddelde leeftijd in de band is 40 jaar, het jongte lid is 11 jaar, het oudste lid is 70.  Het aantal optredens per jaar schommelt rond 20 à 25.  Ook het uniform kende sedert het ontstaan van band enkele wijzigingen